Tarım Sigortası

Güvence Sağlıyoruz

Tarım sigortası, çiftçilerin ürün veya hayvanlarını güvence altına almakla birlikte, herhangi bir sigorta güvencesi olmayan kişileri de güvence altına alıyor. Herhangi bir sigorta güvenceleri olmayan mevsimlik veya gündelik çalışan işçiler de Ek 5 Tarım Sigortası ile güvence altına alınabiliyorlar.
Çiftçilerin tarımsal emeklerini, güvenceye almak amacıyla, poliçe bazında teminatlar altında korumaya alan sigorta çeşidine tarım sigortası deniliyor. Çiftçinin, üreticinin desteklenmesi, doğal afet ya da iklimsel koşullardan görülecek zararın önlenmesi, en aza indirilmesi için devlet destekli tarım sigortası Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından yönetiliyor. TARSİM tarafından kapsama alınacak ürünler, riskler, bölgeler ve işletme ölçeklerine göre devletin sağlayacağı prim desteği miktarları, her yıl Cumhurbaşkanı Kararı ile belirleniyor.

İletişime Geçin
limon-sigorta-aracilik-hizmetleri-05.jpg