Ferdi Kaza Sigortası

Kanunlarda istisnai olarak belirtilen durumlar dışında kalan risklerden dolayı finansal kayıpları karşılamak üzeri Ferdi Kaza Sigortası kullanabilirsiniz. Bu sigorta kapsamında herhangi bir mülke bağlı olmadan sigortalının sadece kendi iradesi dışında başına gelebilecek kazalara karşı teminat altında alınması yer alır. Sigortanın sağladığı teminatlara göre kazadan kaynaklı;
Ölüm
Sürekli sakatlık
Gündelik tazminat
Tedavi durumlarında ortaya çıkan kayıp ve zararlar karşılanmaktadır. Temel poliçe kapsamında ölüm ve sürekli sakatlık yer alır. Gündelik tazminatlar ve tedavi durumları kaza durumundan bağımsız olduğunda teminat kapsamına alınmaz.

İletişime Geçin
indir (2).jfif